Help, mijn puber heeft epilepsie

Epilepsieereniging

Een patiëntenvereniging kan de patiënt en zijn/haar naasten veel steun bieden. Vanaf het moment van de diagnose, tot het leren omgaan met de aandoening. Epilepsie Vereniging Nederland bestaat sinds 1979 en is de landelijke belangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. Het doel is verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun naasten op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Dus eigenlijk op alle levensgebieden, daar waar epilepsie van invloed is. Ze doen dat op verschillende manieren:

  • Door het geven van informatie, bv. door de Epilepsie Advieslijn van ervaringsdeskundigen (085 - 130 32 34).
  • Door het beschikbaar stellen van lotgenotencontact, bv. door het organiseren van een Epilepsie Café op diverse plaatsen in ons land.
  • Met een lobby bij politiek en beleidsmakers.

Op dit moment wordt bekeken of in de toekomst een samenwerking tussen het Epilepsie Fonds en Epilepsie Vereniging Nederland haalbaar is.

Bron: www.epilepsievereniging.nl

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.