Help, mijn puber heeft epilepsie

lwoe logo 535x320Via een onderwijskundige in het epilepsiecentrum werden we geattendeerd op het bestaan van het LWOE, het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Onderwijskundige begeleiders van het LWOE adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Dit geldt voor het reguliere primaire onderwijs (PO), het voortgezet Onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld.

Het LWOE heeft als doel leerlingen met epilepsie beter te laten functioneren. Zowel onze zoon als wij zijn enthousiast over de hulp en ondersteuning van het LWOE. Achteraf vragen we ons wel eens af wat er gebeurd zou zijn als de begeleiding van onze zoon eerder was gestart. Misschien had hij z'n opleiding af kunnen maken, maar dat is een aanname. Deze hulp en ondersteuning wordt vergoed, het LWOE ontvangt voor het begeleiden van leerlingen met epilepsie een financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Op de website van het LWOE leest u meer over hun aanpak, wijze van aanmelden en vindt u de gegevens van de begeleiders in uw eigen buurt.

Bron: www.lwoe.nl

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.