Help, mijn puber heeft epilepsie

Wat is epilepsie

Epilepsie is een aandoening van de hersenen waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar, doordat iemand een aanval krijgt. Als dit vaker gebeurt, kan er sprake zijn van epilepsie.

De meest bekende, maar zeker niet de meest voorkomende, is de zogenaamde ‘grote aanval’ waarbij iemand het bewustzijn verliest en met trekkingen op de grond ligt. Dit is echter niet het enige type aanval dat kan optreden. Epilepsie kent veel verschillende verschijningsvormen. Daardoor wordt het niet altijd gemakkelijk herkend.

Mensen met epilepsie hebben meestal een normale intelligentie. Wel komt epilepsie in verhouding vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking.

Naar schatting hebben ongeveer 120.000 mensen in ons land epilepsie. Een groot gedeelte (ongeveer 70 %) van deze mensen reageert goed op medicatie en heeft geen of bijna geen aanvallen meer.

Epilepsie kan op iedere leeftijd voorkomen, maar in driekwart van de gevallen begint het voor of rond het twintigste levensjaar. Dan volgt een periode tussen het twintigste en het zestigste jaar waarin relatief weinig nieuwe gevallen zich voordoen. Na het zestigste jaar neemt het aantal mensen met epilepsie weer toe. Bij ouderen kan epilepsie ontstaan als reactie op hersenbeschadiging, door bijvoorbeeld een beroerte.

Bron: epilepsievereniging.nl

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.