Help, mijn puber heeft epilepsie

Aanvallen

Epileptische aanvallen kunnen er heel verschillend uitzien. De ene persoon is bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen. Een andere persoon voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Het bewustzijn kan verlaagd zijn. Of iemand staart een korte periode voor zich uit en reageert niet op aanspreken.

Aanvallen worden in groepen ingedeeld afhankelijk van:

  • waar ze in de hersenen beginnen;
  • of iemands bewustzijn (gewaarwording) is aangetast;
  • of bij de aanvallen ook andere symptomen (bv. beweging) worden waargenomen.

Een aanval kan op verschillende plaatsen in de hersenen beginnen. De aanval kan beperkt blijven tot één hersenhelft, dit wordt een focale aanval genoemd. Als de aanval vanuit beide helften ontstaat spreekt men van een gegeneraliseerde aanval. Een focale aanval kan zich later ook uitbreiden naar een gegeneraliseerde aanval.

Hieronder beschrijven we het soort aanvallen van onze zoon. Er bestaan nog veel meer verschillende soorten aanvallen. Voor een beschrijving hiervan verwijzen we naar www.epilepsie.nl

 

Deze browser ondersteunt geen inline PDF's. Download de PDF om deze te bekijken: Download PDF

 

Bron: umcutrecht.nl


Aanvallen van onze zoon

Focale aanval met verminderde gewaarwording
Focale aanvallen met verminderde gewaarwording werden vroeger complex partiële aanvallen genoemd. Bij deze aanvallen is iemands bewustzijn verlaagd en kan de persoon verward zijn. De persoon kan een ander soms wel horen, maar begrijpt niet volledig wat er tegen hem gezegd wordt of is niet in staat om te antwoorden. De verschijnselen zijn heel verschillend. Zo kunnen er doelloze handelingen voorkomen zoals friemelen, plukken, rondlopen etc.
Een persoon kan ook last hebben van symptomen als een opstijgend gevoel vanuit de maag, een plotseling intens gevoel van angst of vreugde, spiertrekkingen in een gedeelte van het lichaam, zoals een arm of hand.

Gegeneraliseerde aanval: tonisch-clonisch (grote aanval)
Bij onze zoon kan de focale aanval zich uitbreiden naar beide hersenhelften en dan spreek je over een gegeneraliseerde aanval. Een voorbeeld hiervan is de tonisch-clonische aanval, wat betekent verkrampt en schokkend. De naam geeft aan wat er tijdens een aanval gebeurt.

In de tonische fase worden alle spieren in het lichaam aangespannen, waardoor het lichaam verstijft. Door samentrekking van de borstspieren wordt de lucht uit de longen geperst, dit kan een schreeuw veroorzaken. Tijdens de verkramping van de borstkas en doordat er tijdens de totale spierspanning veel energie verbruikt wordt, is de ademhaling verstoord en kunnen mensen blauw aanlopen. Omdat slikken niet mogelijk is, hoopt speeksel zich op in de keel. In de clonische fase verslapt het lichaam, gevolgd door het opnieuw aanspannen van de spieren. Dit veroorzaakt schokken in armen, benen en gezicht. De ademhaling komt weer hortend op gang. Hierna volgt er een verslappingsfase. De huid is bleek en de ademhaling diep en rochelend. Wanneer de schokken ophouden blijft de persoon nog even buiten bewustzijn, door uitputting van de hersenen. Wanneer mensen bijkomen zijn ze meestal verward en weten ze niet wat er gebeurd is of waar ze zijn. Daarbij hebben ze vaak hoofdpijn en spierpijn. Sommige mensen kunnen na vijf minuten weer gewoon functioneren, andere mensen hebben een hele dag of langer nodig om te herstellen.

 

 
Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.