Help, mijn puber heeft epilepsie

Eerste hulp

In het geval van epilepsie is er vaak een afspraak met de neuroloog gemaakt over wat te doen bij een aanval. Denk aan het toedienen van noodmedicatie, het bellen van een ambulance etc.
Familieleden zijn doorgaans van deze afspraken op de hoogte en zullen er naar handelen. Dit kan afwijken van hetgeen in de lekenhulpverlening bij epilepsie wordt geadviseerd.
Het kan voorkomen dat u iemand met een epileptische aanval op straat of elders aantreft. Iemand die u niet kent of waar u niet op de hoogte bent van andere afspraken. In dat geval verleent u Eerste Hulp volgens onderstaande richtlijnen van het Oranje Kruis.

Kleine (focale) aanval

 • Laat de persoon niet alleen.
 • Blijf kalm en praat op een rustige persoon tegen de persoon.
 • Probeer ongecontroleerde bewegingen niet tegen te houden.
 • Loopt iemand op gevaar af, ga dan voor de persoon staan en leidt hem/haar af met zachte stem.
 • Bel de huisarts of huisartsenpost wanneer een kleine aanval niet binnen enkele minuten vanzelf overgaat.
 • Adviseer de persoon contact op te nemen met de huisarts bij een eerste aanval.

Grote (tonisch-clonische) aanval

 • Bel altijd 112 bij een grote aanval. De persoon kan meerdere aanvallen na elkaar krijgen. Dit is een levensbedreigende situatie. De persoon haalt dan onvoldoende adem.
 • Geef de persoon ruimte om te bewegen.
 • Verwijder scherpe, harde en hete voorwerpen uit de directe omgeving van de persoon. Zo voorkom je dat de persoon zichzelf verwondt.
 • Houd de schokkende bewegingen van de persoon niet tegen.
 • Maak knellende kleding los.
 • Bescherm het hoofd met bijvoorbeeld een opgevouwen handdoek, jas, kussen of met je handen.
 • Stop niets tussen de tanden van de persoon. Je hoeft niet te voorkomen dat het slachtoffer op zijn/haar tong bijt.

Na een grote aanval

 • Leg de persoon in de stabiele zijligging wanneer hij/zij nog bewusteloos is en een normale ademhaling heeft.
 • Controleer of de persoon zich verwond heeft.
 • Dek de persoon af met een deken wanneer hij/zij koud en/of nat is.
 • Houd er rekening mee dat de persoon na de aanval enige tijd erg moe en/of verward kan zijn. Dit kan ook gebeuren na een kleine aanval.
   
Bron: www.ehbo.nl
         27e druk van het Oranje Kruis boekje
Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.