Help, mijn puber heeft epilepsie

In het plaatselijke krantje las ik wel eens over mantelzorg, maar eigenlijk stond ik er nooit bij stil dat we zelf mantelzorger zijn. Tot op een nacht dat onze zoon een hevige aanval had gehad en ik- vol van de adrenaline- niet kon slapen. Ik speurde op internet en stuitte op een advertentie over het mantelzorgcompliment van onze gemeente. Normaal gesproken zou ik mezelf nooit opgeven, maar mijn nachtelijke stemming was ietwat gefrustreerd. Midden in de nacht meldde ik ons aan en de volgende ochtend moest ik inwendig lachen om mijn nachtelijke avonturen. De aanvraag werd goedgekeurd en sindsdien zijn mijn man en ik drie keer naar een ‘mantelzorgavond’ geweest en kregen we een financiële bijdrage, waar we echt iets voor onszelf van kochten. Het voelt goed, dit stukje erkenning. Later werd ik door een medewerkster van MEE op het bestaan van dit compliment gewezen. Ze was, in al die jaren, de eerste en de enige die dit deed. Ik hoop dat (huis) artsen en andere hulpverleners mantelzorgers op het bestaan hiervan wijzen, want veel mantelzorgers zijn te bescheiden om zich op te geven.

Maar wat is het mantelzorgcompliment? Op de website www.mantelzorg.nl is hier het volgende over te lezen:
Als mantelzorger lever je een belangrijke bijdrage aan de zorg voor je naaste. Gemeentes waarderen deze inzet van mantelzorgers. En laten dat jaarlijks blijken via de mantelzorgwaardering, ook wel een mantelzorgcompliment genoemd. 
Gemeentes krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten. De invulling verschilt daardoor per gemeente. De mantelzorgwaardering kan bijvoorbeeld bestaan uit een geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst voor mantelzorgers.


Bron: mantelzorg.nl

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.