Help, mijn puber heeft epilepsie

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Helaas kwamen wij hier pas achter toen onze zoon ouder dan 18 jaar was, maar misschien is dit een tip voor anderen?

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar.
  • Uw kind woont bij u thuis.
  • Uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies. U hoeft dit advies niet zelf aan te vragen bij CIZ. De SVB schakelt CIZ in als zij de aanvraag om dubbele kinderbijslag van u hebben ontvangen.

Bron: www.svb.nl

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.