Help, mijn puber heeft epilepsie

MeeVia een advertentie in het plaatselijke krantje las ik over MEE. Eerlijk gezegd had ik er nog nooit over gehoord of gelezen, maar wat doen ze goed werk! Vooral het feit dat ondersteuning via MEE kortdurend, kosteloos en onafhankelijk is, spreekt ons aan. Het feit dat je even op iemand kan terugvallen die de weg weet in de wereld van alle regeltjes, helpt.
MEE doet meer dan cliëntondersteuning, maar aangezien dit voor deze website het meeste van toepassing is beperken we ons tot dit deel. Voor meer informatie verwijzen we u naar onderstaande website.

Wat is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat dat deze ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt! Iedere burger kan daarom een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken rondom participatie of bij de aanvraag van een voorziening. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten hier actief op wijzen.

Bron: www.mee.nl

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.