Help, mijn puber heeft epilepsie

Kempenhaeghe Sein

 

Een epilepsiecentrum is een gespecialiseerde instelling voor mensen met epilepsie. Er zijn in Nederland twee epilepsiecentra, Kempenhaeghe (voor het zuiden van Nederland) en SEIN (voor noord, oost en midden Nederland).

Nadat onze zoon een aanval tijdens het EEG kreeg werd hij door de neuroloog naar een epilepsiecentrum verwezen. “Ik ga er voor 90% vanuit dat je epilepsie hebt, maar aangezien dit een diagnose voor je leven is wil ik het zeker weten”. Na bevestiging van de diagnose en een aantal consulten, werd onze zoon terugverwezen naar de neuroloog in het plaatselijke ziekenhuis. Uiteindelijk bleken de medicijnen niet aan te slaan en besloot de neuroloog dat een tweede verwijzing naar een epilepsiecentrum nodig was om te kijken of hij in aanmerking zou komen voor een hersenoperatie. Onze zoon is nog steeds onder behandeling in het epilepsiecentrum.

In een epilepsiecentrum werken verschillende professionals in teams: onder meer een neuroloog, (neuro) psycholoog, pedagoog en maatschappelijk werker, aan een brede behandeling van iemand met epilepsie. Aan de twee epilepsiecentra zijn poliklinieken verbonden. Deze zijn niet alleen bij de centra zelf te vinden, maar ook in verschillende gewone ziekenhuizen. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd de diagnose en behandeling van de epilepsie poliklinisch te doen. Soms is onderzoek of een (kortdurende) opname in het epilepsiecentrum nodig.

Veel voorkomende redenen voor verwijzing naar een epilepsiecentrum zijn:

 • medicijnen hebben onvoldoende resultaat (na gebruik van 2 anti-epileptica);
 • binnen 2 jaar na het begin van de epilepsie is er geen sprake van aanvalsvrijheid;
 • het is onduidelijk of de diagnose epilepsie is;
 • het is onduidelijk wat voor soort aanvallen iemand heeft;
 • de combinatie van epilepsie met andere problemen vraagt om een specialistische behandeling;
 • er is behoefte aan een second opinion;
 • er is mogelijk een verband tussen de epilepsie, leerstoornissen, arbeidsproblemen en/of andere problemen in het dagelijks leven;
 • er is sprake van epilepsie in combinatie met een verstandelijke handicap;
 • als ouder van een kind met epilepsie hebt u behoefte aan begeleiding;
 • er is sprake van een zwangerschapswens en medicijngebruik;
 • er moet bepaald worden of epilepsiechirurgie een behandelmogelijkheid is.
   

Bron: www.epilepsie.nl
Voor meer informatie: www.kempenhaege.nl / www.sein.nl

 

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.