Help, mijn puber heeft epilepsie

Onze avonturen op reis zijn te lezen in de blog over vakantie. Gelukkig kunnen de meeste mensen met epilepsie zonder bijzondere maatregelen met vakantie gaan. Wel is het goed om met een aantal zaken rekening te houden. Bekijk of de vakantie past bij de aard van de epilepsie. Sommige mensen raken in de vakantie oververmoeid door veel uitgaan, weinig slaap en dergelijke. Dit kan een uitlokker zijn voor een aanval. Tijdens de vakantie worden medicijnen soms vergeten of onregelmatiger ingenomen. Ook dit kan een aanval uitlokken. Tijdens een vliegreis merkten we dat onze zoon meer klachten kreeg bij een vroege vlucht. Sindsdien houden we hier rekening mee bij het plannen van een vliegreis en vertrekken we op een later tijdstip.

Voor sommige medicatie heb je in het buitenland een speciale verklaring nodig. Zelf reizen we nooit zonder medicijnpaspoort, dit is een overzicht van de voorgeschreven medicatie. Het is belangrijk dat zowel de stofnaam als de merknaam erop vermeld staat. Een medicijnpaspoort is gratis te verkrijgen bij de apotheek. Ook nemen we een Engelstalige medische verklaring mee. Dit korte medische rapport kan je vragen aan de behandelend arts/verpleegkundig specialist.

Inmiddels hebben we verschillende landen bezocht, in de veronderstelling dat we alles goed geregeld hadden. Toch kwamen we er onlangs achter dat de noodmedicatie van onze zoon onder de Opiumwet valt. Wij zijn nooit aangehouden, maar in veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen (zoals bijvoorbeeld diazepam, midazolam en fenobarbital) streng verboden. Er is een speciale verklaring nodig om deze middelen legaal mee op reis te nemen. Inmiddels is de verklaring voor onze zoon geregeld en met bovenstaande informatie in ons achterhoofd reizen we toch rustiger. Op de site van het CAK is te controleren of medicatie onder de Opiumwet valt:
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

Voor meer informatie over reizen met epilepsie verwijzen we naar:
https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/115-2/vakantie/

Copyright © Help mijn puber heeft epilepsie, tekst en fotografie.